Trump valresultat

· 5 min read
Trump valresultat

Det är märkligt hur mycket intresse det finns för ett val i USA bland folk som bor i andra länder.

De flesta länder utför ungefär samma reformer oavsett lokala variationer i valsystem och partier. Det är ett nätverk av olika internationella nätverk, intresseorganisationer och ekonomiska intressen som tänker ut och försöker forma riktningen för alla länder.

Även i USA är de två partierna till stor del införlivade i en etablerad maktstruktur. De nätverk, intresseorganisationer, stora företag, banker och lobbyister som ligger bakom har nära kontakt med varandra mellan de två partierna. Det brukar sägas att de två partierna i USA är ett politiskt spel för att skapa illusionen av val.

De frontfigurer som ställer upp i politiska val har lärt sig det politiska spelet. De vet sin roll och blir belönade för sin uppoffring. Det betyder bland annat att de två partierna turas om att stå i förgrunden. Folket behöver och kräver förändring och då backar det ena partiet så att det andra partiet kan stiga fram. Men det är samma maktstruktur bakom båda. Samma agenda. Inte som en allsmäktig konspiration, utan snarare genom detta nätverk av olika intressen som pragmatiskt försöker att få igenom sina egna intressen oavsett vem som blir vald.

Min tolkning är att etablissemanget var ganska överens om att det var Hillary Clintons tur att bli president den här gången. Och det var nog därför som Republikanerna inte gjorde en större ansträngning för att lyfta fram en egen presidentkandidat. De väntar på sin tur. Och det var nog därför de också lät Donald J. Trump köra sin kampanj. Jag tror de räknade med att han skulle förlora. För det mesta försöker de dock backa upp båda sidorna så att det inte spelar någon roll vem vi väljer. Det gick dock inte så bra för Jeb Bush den här gången.

Så dessa bakomliggande maktintressen är inte allsmäktiga. Ibland går det inte som de vill. Bernie Sanders var ganska nära att bli demokraternas presidentkandidat. Och då skulle vi haft ett val mellan två kandidater utanför etablissemanget. Och då skulle antagligen Sanders ha vunnit också. Tanken var väl att ge illusionen av att Hillary var en outsider i egenskap av att hon är en kvinna.

Jag tror att en anledning till valresultatet är just en röst mot etablissemanget då det är många som är missnöjda med situationen och vill rösta in någon utanför den etablerade maktstrukturen. Det var ju så som Barack Obama blev vald. Många hoppas att det blivit tillräckligt uppenbart, i USA, att partisystemet behöver förändras så att en röst på alternativa partier kan påverka utfallet. Exempelvis så som i Australien där en röst på ett litet parti inte är bortkastat. Om partiet inte får tillräckligt med röster går rösten automatiskt till ett annat större parti som det mindre partiet valt att stödja. Då skulle säkert fler röstat på Jill Stein från Green Party.

Men oavsett vem som blir vald till president (i USA), kommer det inte att hända särskilt mycket. Formellt sett är presidenten en verkställande chef. Lagar, budget, etc, hanteras av representanthuset, senaten och presidenten tillsammans. Presidenten har inte makten att stifta lagar eller liknande. Och domstolen kontrollerar att allt går rätt till. Men förutom detta är det väldigt lite som kan göras utan samarbete mellan många olika parter. Rådgivarnas roll är viktiga i att förstå vad som är möjligt att göra med tanke på alla inblandade som har möjlighet att hjälpa eller hindra olika initiativ. Vad som hänt under Obamas tid är ganska tydligt exempel på detta. Det mesta som hände på den militära sidan var sådant som var planerat innan Obama blev president. Varken George W. Bush eller Obama hade antagligen särskilt stort inflytande där.

Trump är helt klart inkompetent och olämplig. Hillary Clinton är helt klart mycket kompetent och intelligent. Frågan många har ställt sig är vem som kommer att göra minst skada. Har Trump kompetens nog att navigera maktstrukturen och få något inflytande över huvud taget? Om de som röstat hade tanken att sabotera rådande maktstruktur kommer de kanske bli besvikna. Vad gäller den dagliga verksamheten kommer den nog att fortgå som vanligt. Men någon inverkan kommer han nog få ändå. Men den största effekten kommer nog vara i den pågående offentliga dialogen om det politiska systemet.

Ken Wilber har sammanfattat utvecklingspsykologi och filosofi för personer och civilisationer. Mänskligheten har kommit långt de senaste tusen åren. På många platser i världen var människoliv väldigt lite värt och att passa in i gruppen var en fråga om liv och död. Så är det fortfarande idag på många platser, men det har blivit mycket bättre. Rättigheter har utökats för olika folkslag, kvinnor, barn, funktionshindrade, oliktänkande, osv. Denna utveckling sker över hela världen. Olika platser har kommit olika långt. Men samtidigt är det en utveckling som också sker på individuell nivå. Varje ny människa behöver på nytt lära sig att hantera och förstå hur vi kan leva tillsammans. Hur får vi ihop våra egna behov med familjen, med kollegor, med nationen, med världen och allt levande?

Vad händer med de som inte lyckats integrera alla dessa perspektiv? Jag tror det är där du har grunden till den konservativa reaktionen. Och det gäller inte bara USA utan även i Europa och Sverige. Många har inte hunnit anpassa sig till förändringarna.

Men det finns också en enklare förklaring. För de flesta spelar det inte så stor roll hur andra väljer att leva så länge du själv har dina behov tryggade. Och vi lever i ett system som inte inger så stor trygghet just nu. Både ekonomi, natur och livsutrymme hotas. Du stressas till att ta eget ansvar i en allt mer globaliserad värld där du konkurrerar med allt fler om möjligheten till tryggad inkomst.

Vi behöver ett nytt ekonomiskt system som ger en grundtrygghet för alla och som har förmågan att bygga upp en gemensam rikedom som alla har tillgång till. Vi behöver börja med Basinkomst = Medborgarlön och gå vidare därifrån. Och vi behöver ett nytt politiskt system genom Direktdemokraterna.


USA har mer direktdemokrati än Sverige i flera stater och ännu mer på kommunal nivå. Problemet ligger på federal nivå. ... Samma sak händer i Europa med mindre demokrati ju högre upp vi kommer.

Min beskrivning av integralt perspektiv var lite väl förenklat. Många har studerat och forskat om dessa utvecklingssteg. Det jag refererade till var utvecklingen från egocentric till ethnocentric till worldcentric. Och får väl ta och inflika att alla sådana här skalor kan uppfattas som tabu. Så jag vill också komplettera med att varje nivå innebär nya problem som behöver hanteras. "Grottmänniskor hade inte problem med wifi."

Men andra aspekter i utvecklingen är mer intressant. Ett sätt att beskriva det är vad som styr handlandet. Dessa nivåer applicerar både på individ, kultur och nation. Så här är en utveckling, som varje ny människa går igenom under sin uppväxt. Och samhället kan hjälpa oss att ta oss till nästa nivå. Och det är också helt okej att vara nöjd med den nivå du är på och inte sträva till nästa. Men hur som helst måste samhället som helhet hantera att vi alla är olika.

Vad styr ditt agerande?

  1. Reflexer
  2. Impulser
  3. Egna behov
  4. Normer
  5. Effektivitet
  6. Vetenskap
  7. Pluralism
  8. Systemteori
  9. Transformationsprocesser
  10. Systemens evolutionära samspel

(Jag själv är på runt 8 så jag har lite svårt att greppa 9 och 10.)
Källa: Integral Life

[[https://www.facebook.com/aigan/posts/10154025464972393]]

Written by Jonas Liljegren
Building modern web components on reactive state semantic graphs. Passionate about exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π