Bitcoin har misslyckats

· 1 min read
Bitcoin har misslyckats

Angående The resolution of the Bitcoin excperiment:

Blockchain är en intressant teknik som har många tänkbara användningsområden.

Vad gäller skapandet av en decentraliserad valuta, så tycker jag denna artikel delvis beskriver det som varit min invändning till bitcoin ganska länge nu;

Det är fri konkurrens som skapat det banksystem vi har idag. Skulle vi nollställa systemet skulle samma problem uppstå igen. Dvs att de flesta pengarna skulle hamna hos ett fåtal personer, att flera institutioner skulle tillskansa sig makten över andra och att många problem skulle uppstå för att alla försöker att pressa systemet till sin egen fördel.

Det är samma problem som med anarkokapitalism. En fri marknad i sig självt löser inte problemen. Skatter, lagar och myndigheter är försök att lindra problemen från den fria marknaden. All handel har samma problem, då det ger upphov till ett spel över resurser, där din tillgång till varor och tjänster baseras på din förmåga att spela spelet. Pengar som ett poängsystem som avgör ditt människovärde.

Det finns många alternativa valutor som kan lindra en del av de problem vi har. Men utvecklingen fortsätter och vi får allt större möjligheter att lösa grundproblemet. Vi behöver inte en ny valuta. Vi behöver inte någon valuta över huvud taget. Tillsammans har vi så mycket resurser att det inte längre finns någon anledning att använda detta poängsystem. Så mycket i samhället skulle fungera så mycket bättre om vi bara skulle slopa prissystemet helt och hållet och låta allt vara gratis.

[[https://www.facebook.com/aigan/posts/10153324922767393]]

Written by Jonas Liljegren
Exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π