Reklam

· 1 min read

Vetenskapen har gjort stora framsteg i hur människor påverkas att köpa. Reklam i alla dess former. Hela pengabaserade marknadsekonomin är fel i grunden. Det kan aldrig finnas en uppsättning med lagar som kan motverka effekten av det spel vi alla deltar i där din frihet att välja baseras på hur mycket pengar du lyckas komma åt. Så länge vi deltar i detta spel kommer vi alltid att manipuleras. Vilket samhälle har vi skapat där alla konstant drar i oss och vi har så många problem som så otroligt enkelt skulle kunna lösas om vi istället började samarbeta. Det spelar ingen roll vilken sorts pengar vi har. Pengar är fel styrmekanism. Vi behöver dem inte längre.

Alla är djupt påverkade av reklam, ofta utan att ens vara medveten av det. Och även om du inte skulle vara det är du ändå omgiven av den från alla håll. Butikerna är fyllda av märkesvaror vars företag lägger mer pengar på varumärket än på själva produkterna.

Detta inlägg var inspirerat av dokumentären Consuming Kids.

[[https://www.facebook.com/aigan/posts/266367240133740]]

Written by Jonas Liljegren
Exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π