Stigar i hypertext

· 1 min read
Stigar i hypertext

En lista på länkar som ska gås igenom bestående av dagstidningar och nyheter av intresse.

  • I browsern ska det finnas flera knappar för detta, förutom de övriga. De ska vara för att
  • gå till editerings och visningsmode för stigen.
  • besöka föregående anhalt.
  • besöka den senaste anhalten.
  • gå till nästa anhalt.
  • radera nuvarande anhalt.
  • skapa en ny anhalt.

I editeringsläge prioriterar man sina anhalter efter den ordning man vill besöka dem.

När man skapar stigen kontrolleras vilka anhalter som uppdaterats och vilka som är de samma. Därefter hoppar man till den första, högst prioriterade anhalten.

Pilen för föregående respektive nästa anhalt går till de som är förändrade vid sista kollen/sessionen.

Olästa anhalter kvarstår vid nästa session. Automatisk koll sker vid varje inlogg.

Vid kontinuerlig kontroll gäller föregåendepilen enligt vad som visats tills man börjat om från början.


Man ska kunna skapa olika stigar, ordna dem efter ämne, eventuellt i trädstruktur. Speciellt ska man kunna skapa en tillfällig stig genom att i browsern markera ett område. Alla länkar i området hamnar i den tillfälliga listan.

I editeringsläge ska man kunna utföra en rad prioriterings-, filtrerings- och katalogiseringskommandon.

Enligt standardiserade uppmärknings- och rankningssystem och enligt sin egna profil och önskemål ska stigen sorteras och exempelvis de under en nivå försvinna. Självklart ska man även kunna ha manuell kontroll.

Alla manuella handlingar ska utgöra inlärningsdata för profilen och för objektens katalogisering.

Katalogisering av stigarna ska inkludera egen rankning och katalogisering av individerna, samt katalogisering av grupper av individer, vilka utgör en stig. Eftersom man ska kunna ordna alla grupper i en trädstruktur, och eftersom de är rangordnade bör man kunna hoppa till nästa ämne.

För hanterligheten bör det bara finnas två nivåer där första nivån endast består av grupper av anhalter, dvs av stigar. Dvs att första nivån är en lista på ämnen som också de är anordnade i prioritetsordning.

Written by Jonas Liljegren
Exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π