RDF::Base


1 min read
RDF::Base

Utdrag från min dokumentation på Github för RDF::Base;

PF (Paraframe) Började ta form ca 1999 och driver fortfaranede www.paranormal.se

RB (RDFbase, tidigare Ritbase) Började ta form ca 1998. Då skrev jag en överblick om RDF med mera.

Efter ett par år gick jag över till att implementera en mer pragmatisk version av RDF anpassad för de specifika behoven hos Avisita. Det betyder bland annat att RB enbart hanterar lokala noder (utan URI) och att en rad andra anpassningar gjorts för att förenkla implementation och användning.

När jag började fanns det inte några andra RDF-databaser och inte heller frågespråk så som SPARQL. Men RB har en rad andra egenskaper som gör den unik och lättanvänd.

RDF::Base överblick

Varje nod är även ett perl-objekt med sina egna metoder som bestäms av klassheiarkin som definieras i databasen. Detta ger varje nod ett antal dynamiska properties. Dessa är alltså arcs som inte existerar i databasen. Ändringar av noder triggar metoder i motsvarande klasser som kan användas för att uppdatera relaterad data.

Arcs kan också ha egna properites. Reified statements.

Literals kan också ha egna properies. Används bland annat för språk-taggning och prioritering.

Regler kan beskrivas med syllogismer som automatiskt kommer att tillämpas när data förändras.

Databasen har inbyggd versionshantering. Arcs kan vara new, proposed, active, old. Alla sökningar görs med given kontext som bland annat kan vara att ta fram data så som den såg ut vid ett givet datum.

Alla ändringar skickas som notiser till andra servrar som använder samma databas, så att alla servrar har aktuell data-cache.


Perl 6
Previous article

Perl 6

Ganska kul att Perl 6 är byggd i grunden för vektor-programmering (bland mycket annat) och kommer att kunna använda GPU och multipla CPU för att

Bitcoin har misslyckats
Next article

Bitcoin har misslyckats

Angående The resolution of the Bitcoin excperiment: Blockchain är en intressant teknik som har många tänkbara användningsområden. Vad gäller skapandet av en decentraliserad valuta, så


Related Articles

Merging federated identities
5 min read
Web Components
2 min read
Para::Frame
2 min read
Perl 6
2 min read
Direktdemokratiskt diskussionsforum
4 min read

Överblick över W3C, SGML, DTD, DSSSL, HTML, CSS, XML, XSL, RDF, PICS, P3P, osv...

Jag vill försöka ge en överblick över arbetet vid World Wide Web Consortium (W3C), och förklara varför det är så

13 min read

GO TOP

π