Perl 6

· 2 min read
Perl 6

Ganska kul att Perl 6 är byggd i grunden för vektor-programmering (bland mycket annat) och kommer att kunna använda GPU och multipla CPU för att processa stora mängder data effektivt.

Tillsammans med flera andra funktioner talar detta för att Perl 6 kan komma att dominera i framtiden.

Jag känner lika dant som när Perl 6 påbörjades för flera år sedan. Att detta kan bli det slutgiltiga (textbaserade) programspråket.

Ganska kul att Perl 6 är byggd i grunden för vektor-programmering (bland mycket annat) och kommer att kunna använda GPU och multipla CPU för att processa stora mängder data effektivt.

Tillsammans med flera andra funktioner talar detta för att Perl 6 kan komma att dominera i framtiden.

Filade på ett av exemplena för att testa och lära mig. Kul att programmera i Perl 6.

sub fib(Int $nth where * >= 0 ) returns Int {
    state %cached =  0 => 0, 1 => 1;
    return %cached{$nth} //= fib($nth-1)+fib($nth-2);
}
say fib $_ for 0..3;

Kort hemmagjord grep:

.say if /abcd/ for (open 'data.txt').lines;

Och min gamla Perl User Group är ompekad och tillbaka. Jag postade just till gruppen för att föreslå en födelsedagsfest!

Perl6 är fenomenal för att främja din egna kreativitet. Det är ett programspråk som tänker som dig istället för att tvinga dig tänka som en dator. Det är så dynamiskt, med en sådan introspektion att alla du kan säga att alla dynamiska programspråk bara är dialekter av Perl6. Programmera i javascript, CSS, Python eller vad du vill. Det är en del av syntaxen i Perl6, eftersom det som förut var regexps i världsklass nu är något långt långt mer dynamiskt och kraftfullare. Och du har även inbyggt och kraftfullt stöd för parallellism, asynkronitet, med mera, vilket gör att vanliga program kan optimeras för att använda gpu, osv. Istället för att bygga bibliotek av hjälpfunktioner har du här något som är så flexibelt, dynamiskt och intelligent konstruerat att det blir rätt från början. Väldigt mycket av det jag gjort de senaste 10 åren har i stort sett varit funktioner som jag skulle fått gratis i Perl6.

(edit: Perl 6 has since been renamde Raku)

Written by Jonas Liljegren
Building modern web components on reactive state semantic graphs. Passionate about exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π