Hypertext­informations­struktur

· 5 min read
Hypertext­informations­struktur

Jag börja få lite idéer om vilka problem som uppkommer när man har många dokument.

Ett stort problem är ju när man plötsligt vill organisera om. Det går att lösa med att låta gamla sidor ligga kvar och låte dem peka på de nya. Men egentligen borde det finnas någon automatisk lista på alla sidor som pekar på den sidan. Detta är inte omöjligt att göra som jag förstår. Det verkar finnas program som kollar från vilken sida man kommer. Om ett program kunde läsa detta så skulle det kunna underhålla en lista på alla sidor som pekar på var och en av sidorna.

Så vill jag ha automatiska sidhuvuden och sidfötter. Det är ett jättejobb att gå igenom var enda sida om man vill förändra en viss sak. Mycket bättre vore det att jag bara hade en pekare på en fil med html som ska upp på sidan. Då behöver man bara ändra på ett ställe.

Så behövs det mycket arbete och förfining med just vilka länkar som ska finnas, hur de ser ut och vart de pekar. "Hotlists" är inte hypertext. Index är inte heller hypertext. Länkar som heter "klicka här" är inte häller bra. Man ska veta vad som gömmer sig bakom länkarna. Normalt ska en länk finnas i eller i direkt anknytning till en beskrivade text, och ge mera ingående beskrivning i någon enskild del av vad som berörs av texten.

Jag är mycket intresserad av hur man kan tillhandahålla information på bästa sätt. Vi behöver inte göra något som andra gör bättre. Många är intresserad av hur man gör hemsidor, osv. Många har beskrivningar på hur detta görs. Att ha en rad länkar till en massa ställen som säger samma sak, är inte att underlätta.


När jag efter jag skrev min vädjan (som du här besvarade) satt på bussen på väg hem så började det klarna hur jag kunde lägga upp det hela.

Jag kom på att även om jag lät bli att göra någon som helst heiarki i dokumenten och lät alla dokument ligga i samma låda, skulle det uppstå några speciella fall. Om man samlar en stor mängd dokument, och alla måste ha unika och beskrivande namn, kommer grupper att bildas av sig själv. Om många av dokumenten handlar om olika människor, och det finns mycket material om dessa, så kommer det finnas flera dokument för var och en av personerna. Vi får då dokumentnamn som "Pelles studier", "Pelles historia", "Pelles intressen", "Pelles uppsatser", osv. Utan att på konstlad väg skapa en heiarki, kan man samla liknande dokumentnamn i ett underbibliotek. Vi har då att välja mellan om det i denna låda ska samlas alla de dokument jag namngivit ovan, eller om lådan ska heta "intressen" och innehålla "Pelles intressen", "Svantes intressen", "Olles intressen", etc. I detta val tror jag det är bäst att först välja den väg som länkarna troligen går. Nämligen att de snarare går från "Pelle" till vidare info om honom, snarare än från "intressen" till olika personers intressen.

Om vi nu dessutom skulle ha en massa olika böcker bland dokumenten så skulle dessa ha länkar till sådant som författare, recensioner, inehållsförteckning, översättare, etc, etc. Då skulle vi kunna få dokumentnamn av typen (om boken heter "Lida") "Författaren till Lida", "Innehållsförteckning till Lida", "Recension av Lida", etc. Du skulle vi få ett underbibliotek vid namn "Lida". Då skulle vi få ett dokument "lida.html" som troligen har pekare bland annat till "lida/författare.html", etc. Då uppstår fenomenet att vi denna författare kanske är samma person som redan är beskriven i systemet. Detta är egentligen inte något problem. Länken till författaren från boksidan, bör ju gå till information som är relevant och intressant ur bokens synvinkel. Inget hindrar ju att man från denna punkt länkar vidare till författaren i sig själv. En sådan länk skulle inte innehålla boknamnet i sin beskrivning och skulle alltså inte hamna i det biblioteket, utan istället i grundbiblioteket. Har man inte någon information speciellt om författaren till hands så kan man ha en tom sida som hänvisar till den allmänna infon om författaren. Hällre det, än att bryta på formen. Skulle man bryta formen och skapa dokumentet "lida/pelle.html" (om Pelle var författare) så skulle ju dokumentet vara svårt att hitta. Fast om man å andra sidan angav författarens namn som en länk i bokens dokument, så skulle det vara riktigt att länka till författarens allmänna info. Men inte om ordet "författare" var understruket.

Men det största problemet blir som ovan nämnt att man kan bli tvungen till stora omstruktureringar och då blir ju många länkar felaktiga. Det räcker egentligen att två personer med samma namn finns med, för att man måste lägga till ytterliggare info för att förtydliga. Det enda rätta vore då att förtydliga i båda fallen. Har jag namn som exempel så kan det tyckas uppenbart att använda personnummer eller liknande. Men i vår värld är inte varje tankeinnehåll numrerade. Man skulle kunna ta bostadsort ("Lasse i Göteborg" / "Lasse i Borås"), huvudintresse ("Fiskar-Lasse" / "Doom-Lasse") eller något annat. Eller kanske bara rada upp dem. I det sista fallet skulle det se ut såhär: "lasse/1.html", "lasse/2.html", etc. Problemet är då att alla befintliga länkar inte innehåller denna skiljeinformation. Då behövs den listan jag talade om. Vidare skulle det kanske vara hjälpsamt att automatiskt omstrukturera alla filer i biblioteket "lasse" så att var och en vad dem instruerar dig att välja mellan de olika underalternativ som uppkommit ("Göteborg eller Borås") och länkar direkt till den information som de borde. På så vis skulle "lasse/intresse.html" finnas kvar som dokument, men inehållet skulle av det automatiserade programmet bytas ut till: "Är det intressena för Lasse i Göteborg eller Lasse i Borås som efterfrågas?" och dessa skulle då länkas till "lasse/göteborg/intresse.html" respektive "lasse/borås/intresse.html". Detta skulle täcka upp för de fall vi inte skulle hitta i den logg över vilka sidor som pekar på det dokument som ska förflyttas.

Lite större förändringar blir det om man kommer fram till att det skulle finnas fler länkar från göteborg till dess innevånare, än från varje innevånare till dess hemstad. I detta fallet är det inte troligt, men för ett annat exempel: många böcker har namn som dess titel. Därför kan det hända att titeln och namnen sammanfaller. Skillnaden mellan dessa är då att det ena är en boktitel och det andra är en person. Sedan kan man gissa att länkar från "bok" till en lista på sådana skulle vara vanligare (iaf intressantare) än en lista på namnet till olika objekt som har det namnet (om nu inte boken är biografin för personen). Om vi förändrar strukturen så att vi istälet för "lasse/göteborg" har "göteborg/lasse" respektive "borås/lasse" skulle några personer vara placerade under de städer de bor i, medan de allra flesta skulle ligga kvar i grundbiblioteket. Det kan tyckas estetiskt fel, men finns det någon annan lösning? Alla objekt går ju att klassificera på hur många vis som helst och det kommer alltid finnas objekt som skulle kunna ingå under många klasser och inget alternativ är självklart. Men det borde kanske fungera så som ovan.

Okej. Folk flyttar. Folk byter namn. ... All information kan bli innaktuell. Det enda detta kan resultera i är att information bör datummärkas. Även bibliotek har sin datummärkning. I den automatiskt genererade vidarehänvisningen i exemplet ovan skulle enkelt åldern på dokumentet den pekar till infogas. Detta borde iaf tala om när beskrivningen av dokumentet (genom dess namn) var aktuellt. Då skulle hänvisningen kunna se ut såhär: "Är det intressena för Lasse i Göteborg (940601) eller Lasse i Borås (950912) som efterfrågas?". Att sedan uppdatera allt detta kan nog vara klurigt, men borde kunna automatiseras hyggligt.

Och så ska ju, så som påpekas av andra, namnet på dokumentet vara fullständigt, så att man fattar vad det innehåller även utanför sin kontext. Titeln ska alltså aldrig säga "Hotlist" eller "Welcome" utan inkludera i detta fall vems hemsida det är, dvs "Jonas Liljegrens Hotlist". Eller, för att avnända exemplen ovan: "Intrests of Lasse in Borås"

Written by Jonas Liljegren
Exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π