Hypertext

· 7 min read
Hypertext

Förord

Följande är ett försök att nedteckna vissa delar av min vision om hur jag vill ha mitt framtida samhälle. Jag har själv fortfarande ingen yrkesutbildning och vet inte i detalj hur jag vill tjäna pengar i framtiden. Men avsaknaden av nedanstående, som jag känner som självklarheter, ger mig en viss frustration. Egentligen skulle jag vilja leva i det samhälle jag beskriver. Men när nu detta samhälle inte finns så får jag söka mig till någon slags ersättning. Och jag skulle vilja vara med att skapa detta samhälle, samtidigt som detta ger mig möjlighet att skapa något inom mina intresseområden. Allt detta har gjort att framtiden i sig har blivit ett av mina intressen.

Jag söker härmed personer, grupper, företag, organisationer, föreninger och vad som helst som rör sig mot detta hållet och som möjligen skulle kunna ge mig ett sätt att tjäna pengar.

Framtidens samhälle?

Hur gör enskilda människor, föreningar, forskare och företag för att hitta rätt i den jungel av information som finns idag?

Bibliotek

I dag kan man i första hand bege sig till biblioteket eller söka i biblioteksdatabaser. Där kan man söka på böcker, tidskrifter och i viss mån artiklar som handlar om något speciellt. Men det finns problem i att hitta det man söker. Man måste veta vilka ord man ska söka på för att inte finna alldeles för mycket information eller alldeles för lite. Man måste veta en del om hur området organiseras för att kunna finna rätt information.

Personer

Men på biblioteket kan man bara finna nedskriven information. Då missar man en massa som finns på annat håll. Hur hittar man t ex de personer som kan mycket om det speciella ämnet man söker? När man idag söker på biblioteket så kan man finna ett antal författare, men man kan inte finna alla de som läst boken och som kan ha olika infallsvinklar på den och inte heller alla de som har intresse och kunskap i området men som ännu inte skrivit något.

Grupper

Man kan heller inte finna de föreningar, nätverk och centra som har ett intresse inom ämnet och som kan ha byggt upp kompetens med människor, nätverk, föreningar, centra och företag. Många små föreningar delar samma problem. De kan ha ganska många medlemmar men ändå ganska låg aktivitet. De känner att det de håller på med borde intressera och beröra många många fler men de vet inte hur de ska nå ut med sitt budskap och nå just de som skulle kunna bli aktiva i föreningen. De kanske är en ideell förening som vill nå ut med ett budskap som det ser som angeläget, men de har inga bra kanaler att nå ut med.

Arbetsmarknader

Man finner heller inte den arbetsmarknad som finns inom området, de arbeten som finns lediga eller de människor som har kvalifikationerna för arbetet. I ett framtida samhälle där arbetsuppgifterna kommer att variera i hög grad så kan det bli naturligt med en ständig kontakt med arbetsförmedlingen för att finna nya uppgifter inom det område man har intressen. Det blir naturligt att koppla ny information inom ett område med de människor och föreningar och andra som sysslar med detta. Detta hör även nära samman med att andra ska kunna nå de som har kunskaper och erfarenheter inom ett speciellt område.

Företag

Man finner heller inte de företag som sysslar med det speciella området - en komplett kompetens-, varu- och tjänsteförteckning. Man ska kunna söka på en vara eller en tjänst och finna alla berörda företag. Inte tvärt om. Företagen ska kunna finna precis de som har ett intresse av det man vill erbjuda och varje enskild människa ska kunna leta reda på det bästa företaget för det de vill ha och de ska även kunna få den kringinformation om just detta. Dvs det som skrivits inom området och de som har erfarenhet inom området. Även då också de som tidigare utnyttjat just det företagets vara eller tjänst för att få en opartisk bedömning. Man ska t ex när man vill köpa en sak direkt kunna utläsa vad t ex Råd & Rön har sagt om denna vara.

Privataffärer

Dessutom så har vi hela begagnademarkanden. Dessa ska kunna nå ut lika bra som företagen. När man letar efter något så ska man kunna se både vilka företag och vilka privatpersoner som har något att erbjuda. Och även när man inte direkt letar efter en sak så har man ändå sitt intresse tillräckligt implementerat för att de som vill sälja eller nå ut med något ska kunna nå just de personer som skulle kunna vara intresserade. För det är ju så att enskilda människor inte kan veta om de skulle vara intresserade av något som de inte har någon kännedom om, eller kanske en felaktig kännedom.

Totaliteten

Allt detta ger inte bara summan av ett antal gamla medier som biblioteket, arbetsförmedlingen, gula sidorna, Söndagsboden, direktmarknadsföring, kontaktannonser, intresseföreningar med medlemstidningar, etc. Det är frågan om något nytt som skapas när allt detta förs samman. Allt ska ha all information kopplad till sig. Alla betygsättningar, tester och kommentarer ska kunna nås av den som skulle ha ett intresse av informationen. Alla användare bidrar ständigt med att förfina strukturen så att parter finner varandra. Det ska även finnas ett visst mått av AI genom att även kunskapsregler ska kunna struktureras upp. Detta ska ständigt söka efter informationsändar som kan knytas ihop. Det kommer att skapas en levande kompetens som ständigt utvecklas genom att alla inblandade ständigt korrigerar, utökar och utvecklar kunskapen inom området genom konferenssystem och hypertextstrukturer som mer och mer sammanställer all information som skrivits i ett oändligt kunskapslexikon som även inkluderar alla människor som ännu inte formulerat sina tankar i skrift eller bild.

Demokrati

Debatt och demokrati ska ständigt flöda genom att alla har rätt att vara med och dela sina tankar och åsikter och alla sorters beslut ska grunda sig på dessa debatter. Vetenskap och kunskap på alla områden ska byggas upp på detta sätt och alla politiska processer sker genom detta.

Hur skapar vi denna värld? Ett exempel!

Det finns många sätt att utveckla detta område. Man kan exempelvis försöka sig på att skapa ett nätverk mellan de gamla medierna för att kunna stå till tjänst för alla och envar som önskar nå något speciellt. Men jag tror på möjligheten att börja ta sig an något delområde. Som ett startprojekt skulle man t ex kunna sikta in sig på Sveriges hundintresse.

Man skulle då börja med att utveckla en referensdatabas över allt som skrivits om hundar. Man skulle koppla samman alla Sveriges föreningar som har något med hundar att göra (dvs även vetrinärer, forskare, etc) och inventera deras speciella intressen och erfarenheter. Dvs även varje medlem (som så önskar). Alla Sveriges aktiviteter och arbeten som har med hundar att göra skulle ut i detta medium eftersom det är här man finner alla som har något med hundar att göra. Alla företag som säljer något som har med hundar att göra (hundmat, koppel, böcker, etc) kunde nå precis rätt människor här eftersom alla de medlemmar som önskar kan ange vilka hundar de har, vilken ras, vad de har för erfarenhet av hundmaten, etc. Och alla medlemmar kunde ha ett medium där de kan nå kunskap och erfarenhet som de annars inte skulle kunna nå. Om det handlar om enklare frågor så kan mediet enkelt hänvisa till grannen på andra sidan gatan som har erfarenhet och kan svara och då knyts även nya mänskliga kontakter. Men om frågan är av klurigare art så finns möjligheten att nå kanske den enda människan i hela Sverige som kan ge råd på området. Kanske någon som forskar inom området.

Till slut utvecklas kunskapsnätverket så att det blir kraftigare än vilket hundlexikon som helst. Vi får en slags integrering av databas, konferencesystem, hypertextsystem (och multimediasystem) som överträffar allt. På lång sikt när de trådlösa datorerna med enkel uppladdningsfunktion, inkoppling på det globala nätverket, lätta och små och utan krångel, blir tillgängliga för allmänheten, så kommer även behovet av vanliga böcker att minska allt mera. Den lilla datorn som endast består av en platt matt skärm kan ge samma bild som de traditionella böckerna, men är bekvämare att ta med sig och rymmer all världens böcker + allt annat som böcker inte har.

Praktik i vardagen

Underhåll, transport och hemtjänst ska kunna fungera genom att vem som helst ska kunna ge kommentarer då det lämpar sig och att dessa ska kunna guidas vidare till dem som har nytta av dem. T ex ska man kunna framföra ett önskemål om lift till ett ställe så att rätt fordonsförare får detta meddelande och de två mötas. Eller så ska man kunna rapportera att något behöver lagas eller modifieras, så att detta ska gå direkt till antingen den som sköter detta eller de som skulle kunna göra tjänsten i stället. Även här kan man snarare låta de mänskliga parterna mötas för utbyte.

Transpondrar

Med framtidens transpondrar och radiokommunikation kan varje liten detalj märkas upp med ett id som kan identifieras på avstånd. På så vis kan framtidens lokaltrafik debitera endast för just den sträcka man åker med och till och med olika taxor om man har en sittplats eller inte (beroende på hur många det finns i bussen, etc). Man behöver inte lösa biljett för att gå på koncert, föredrag, mässa, osv, utan man kan själv direkt se vad det skulle kosta för sig själv och sedan är det bara att kliva rakt in och det registreras automatiskt. Och affärer så som vi idag känner dem kommer att försvinna. Det finns ingen anledning att låsa in varorna eller att sortera dem på ett överskådligt (tråkigt) vis. Det är i princip bara att ta det man vill ha och gå därifrån eftersom både varan och du själv har en transponder som kan avläsas.

Kontokort

Vi har redan idag elektroniska och magnetiska kort för alla möjliga ändamål. I framtiden kommer dessa att integreras allt mera så att korten blir mer och mer universella. Till slut kommer ett kort att ha alla funktioner och kommer att i praktiken ersätta körkort och identifikation. Vid detta stadium kan de som önskar byta ut detta kort mot en transponder som inte går att glömma, tappa bort eller bli bestulen ifrån. Man kan ha den i form av ett armband, en ring eller operera in den direkt i handen.

Decentralisering

Med denna teknologi kommer samhället att se helt annorlunda ut. Kommersiella centra kan istället vara mänskliga centra. Platser där man kan vara och ta det lugnt och syssla med det man önskar. Idrott, lek, spel, administrativt och konstnärligt arbete, läsa, vila, äta, sova. Allt kan finnas i varandra. Alla kan deltaga i det gemensamma underhållningsarbetet (städning, reparation, nybyggnad) och finna rätt kontakter och förståelse via nätverket. Det finns inte längre något behov av en fast bostad eller ett fast arbete i traditionell mening. Var och en kan ha sina favoritställen som de kan betrakta som sitt hem. Man blir helt fria att utvecklas och leva.

Written by Jonas Liljegren
Exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π