Träd

· 3 min read
Träd

I vår gamla nordiska mytologi har vi världsträdet Yggdrasil. Människornas land är i mitten, med dödsriket nedanför och gudarnas boning uppe i trädets krona. Mayafolket har ett liknande världsträd i sin mytologi som separerar och förenar himlen och underjorden. I judisk och hermetisk Kabala har livets träd representerats med ett diagram som visar himmel, jord och allt där emellan. Indianernas totempålar är ett annat exempel på samma livsträd i en annan skepnad. Det indiska livsträdet Ashvattha beskrivs på liknande sätt. Det är även det träd där Siddhartha Gautama Buddha sägs ha uppnått upplysning.

De keltiska druiderna är kända för sin vördnad av heliga träd och lundar, som ger en koppling till landet, förfäderna och gudarna. Trädens symbolik kan ses över hela Europa genom bland annat den alkemiska symbolspråket. Katedralernas pelare och tak är ofta formade som träd och grenar, liknande en majestätisk skog. Träden har en framträdande roll i kulturer och mytologier i Europa och över hela världen.

Träd har rötterna ned i jorden och grenarna upp mot himlen. De är på så vis en symbol för människan själv med fötterna på jorden och huvudet uppe i det blå. Varje människa har att brottas med hur livets tröghet och hårdhet kan förenas med själens och tankens obegränsade frihet och flyktighet. Hur kan två så olika saker vara förenade? Där blir de stilla och kraftiga rötterna symboliska för vår fysiska kropp och grenarna och löven som rör sig i vinden symboliska för vår inre värld. Stammen blir då det som förenar det konkreta med det abstrakta. Materia och medvetande.

Trädet är också vår vanligaste och tydligaste exempel på en fraktal. Varje gren av trädet kan se ut som ett mindre träd och var och en av dess grenar som ett ännu mindre träd. Det är som ett hologram där varje del har helheten inom sig. Trädet ger på så vis en lektion i livets uppbyggnad där varje cell är som ett frö som har helheten i potentiell form.

Denna trädstruktur används som tankemodell i alla möjliga sammanhang så som filträd, släktträd, utvecklingsträd, osv. Då kan man förstå hur träden varit ett naturligt pedagogiskt hjälpmedel för många sorters undervisning under alla tider. Speciellt förr då vi inte hade digital media eller böcker.

På sommaren kan du titta upp mot kronan och se löven susa, prassla och röra sig i vinden. Utan att tydligt se grenarna kan du få en uppfattning om att vissa löv sitter på samma eller närliggande gren. Löv kan röra sig i grupper men ibland ser du löv som på ytan ligger alldeles intill varandra röra sig på ett sätt att de uppenbarligen under ytan hör till andra grenar i trädet. Detta är ett spel som kan föra tankarna till hur ting i vårt liv är som kronan på ett träd där vi inte alltid ser vilken underliggande kopplingar tingen har.

Vad är egentligen en krona? Jag tror att det är träden som är den ursprungliga kronan. Denna form och signifikans har sedan förts över till allt som påminner om trädkronan. Att kröna är att ge människan signifikansen av ett träd. Därav kungakronor i all sin prakt.

Träden, genom sin storhet och sitt långa liv, för tanken till tidens gång. Födelse, uppväxt, mognad, frukter och ålderdom och sakta sakta döende. Då träd ofta har långa liv blir de ett band som förenar generationer. Dina föräldrar och föräldrars föräldrar levde sitt liv i skuggan av samma träd. Därav kan man förstå traditioner att plantera ett livsträd, vid födelsen eller vid döden. Genom att begrava visdomsmästaren vid byns träd kan kunskapen till viss del bevaras. Trädets livskraft sägs ta upp delar av själen. De blir därmed en kontakt med förfäderna och dess visdom.

Det finns en speciell koppling mellan trädet och källan vid trädets fot. Källan som när trädet med vatten blir symbol för den livskraft som ger trädet dess långa liv. Det är livets vatten. Ungdomens källa. Modersmjölken. Den heliga gralen. Den kommer ur jorden. Ger föda och näring. Du kan därför ofta se trädet avbildat tillsammans med en källa eller fontän eller levande vatten av annat slag.

Flera exempel på detta hittar du i Tolkiens bok Sagan om Ringen. Träden är gamla och visa. När hoberna dricker enternas vatten växer de sig synbart längre på bara en natt. Gondors träd står som symbol för hela rikets makt, intill fontänen på toppen av Minas Tirith. Ett enda löv återstår på trädet, som en strimma av hopp till nytt liv.

Trädet och vattnet återfinns också i filmen The Fountain från 2006, som kombinerar flera religiösa, andliga och mytiska motiv kring träd, liv, död och återfödelse. Mot slutet färdas vi tillsammans med livets träd i en bubbla genom rymden mot en nebulosa.

Varje trädsort har såklart sina egna karaktärsdrag. Olika sorters trä passar för olika ändamål. Hus, verktyg, båtar, osv. Dess eld har även olika färg, form, lukt och beteende. Grenar har olika form, hårdhet, böjbarhet, osv. I en tid utan internet, TV och radio har de flesta naturligt haft längre tid att dagdrömma om det som finns framför ögonen. Så varje trädsort har fått sin egna symbolik. Ett panteon motsvarande människans fulla vidd av psykologiska aspekter.

En sökning på "tree worship" på engelska wikipedia kan ge dig många timmars läsning. Världsträd, livsträd, kloka träd, önsketräd och heliga lundar. Symboliken är universell och har berört människor i alla tider på ett liknande sätt. Det är något som ligger djupt i vår kultur och i vårt undermedvetna.

Written by Jonas Liljegren
Building modern web components on reactive state semantic graphs. Passionate about exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π