Integral aspie trekkie kabalist

· 1 min read
Integral aspie trekkie kabalist

Jag älskar att lära mig nya saker. Jag har många bokhyllor fyllda med böcker, uppslagsverk, dokumentärer och filmer med intressanta koncept. Sitter gärna på kvällarna och lär mig något nytt från Youtube. Jag har lärt mig att snabbt hitta svaren på alla sorters frågor på nätet genom effektiv källkritik och flera perspektiv. Problemlösare är mitt yrke. Jag utvecklar datorprogram och system för informationshantering på webben.

Problemlösning är också min passion. Jag har samlat på mig alternativa lösningar inom många områden som jag tror kan leda till en positiv framtid för mänskligheten. Vetenskap, teknologi, ekonomi, demokrati, pedagogik, psykologi, sociologi, osv. För detta har jag också engagerat mig i flera ideella rörelser, så som Direktdemokraterna, Zeitgeiströrelsen, Occupy och JAK.

Jag är nog filosof i grunden. Sökande efter kunskapen bakom slöjan. Inte genom logisk slutledning utan snarare genom intuition, syntes och förståelse av sammanhang. Min personlighetstyp INFJ är tydligen den ovanligaste av de 16.

Mitt första och största projekt för att förstå världen var en djupdykning i parapsykologi. Jag vill hitta den verkliga vetenskapliga sanningen och skilja den från missförstånd och vidskepelse. Så nästan alla böcker och filmer jag har är relaterade till esoterika och jag har grundligt studerat både mystik, magi och personlig utveckling. Har alltid varit mer för teori än praktik men jag har även praktiserat ganska mycket. Jag kan tona in på platser, växter och människor. För mig är romantik ett magiskt äventyr där själar möts.

Jag älskar scifi/fantasy och det mesta som handlar om magi eller myter eller en positiv framtid. Nyligen har jag återupptagit mitt intresse för rollspel med Dungeons & Dragons (5e).

Jag är omtänksam och lojal aspie, vilket betyder att du behöver säga det du menar och exempelvis lägger till "just nu" om det inte är "för alltid". Och jag kan behöva tid att processa ny information, även om det är småsaker.

Written by Jonas Liljegren
Exploring unconventional methods in technology development to shape a better future.
π