AR magi


1 min read
AR magi

Jag hade en intressant dröm härom natten. Jag använde Förstärkt verklighet med linser eller liknande som jag kunde styra med mina händer. Jag insåg att det här är något som borde kunna göras idag med den senaste tekniken så det kommer att bli verklighet snart.

Jag kunde skapa en boll av energi/eld. Först genom att hålla händerna i en cirkel. Sedan kunde jag förstärka bollen genom att rotera händerna runt bollen och förstora den genom att sära händerna till större cirkel. ... Det är något som vi ofta lekt med i verkligheten, men jag insåg att detta skulle kunna göras med en slags biofeedback eller simulering i Augmented reality. Du kan alltså försöka förstora en boll och få återkoppling i syn och ljud och kanske känsel på om du håller på att tappa den och behöver rotera för att förstärka den. Så det blir ett slags minispel att bygga upp den. Och med lite träning skulle du kunna bygga upp en boll på ca två sekunder med en kombinationsröresle av rotation och förstoring, för att sedan hysta iväg bollen till sitt mål.

Och du kan även med händerna visa tecken för respektive element för att initiera eller växla mellan vilken typ av boll du kan skapa. Ungefär som i Witcher. Så kan du skapa eldboll för att spränga saker. Vattenboll för att hela eller stilla saker. Luftboll för att levitera eller putta saker. Jordboll för att skydda dig. ...

Och då kan du springa omkring i VR eller AR och veva armarna som du alltid önskat.

Ungefär som i The Unspoken.


App för motion
Previous article

App för motion

Jag letar efter en app för fysisk träning. Jag använder redan Google Fit för att hålla reda på hur mycket jag promenerar och springer. Den

Web Components
Next article

Web Components

Nu har jag ägnat ett dygn åt att gräva i hur #bower och #npm är tänkt att fungera tillsammans och grävt i all frustration många


Related Articles

Neurodiversity eccentricity
2 min read
Religion and Gnosis
1 min read
Rite of Passage and Hero's Journey
2 min read
Mother goddess and Matriarchy
1 min read
Psychopathy neurodiversity
4 min read
Horizon Zero Dawn
9 min read

GO TOP

π